Svetopisemske urice 31.3.2017

03.04.2017

Bližajoči praznik cvetne nedelje je zaznamoval današnje svetopisemske urice. Tema srečanja je bila Jezusov slovesni prihod v Jeruzalem. Otroci so si najprej izdelali vsak svoj presmec iz oljčnih vejic in drugega zelenja. Sledila je zgodba iz Svetega pisma in nato gibalna igra na temo zgodbe. Pripravili smo tudi pot za Jezusa. Slekli smo si oblačila, jih položili na pot in preko položili še zelenje. Pogovor je stekel o tem, kako so pozdravljali Jezusa. Zapeli smo pesem Jezus moj, ljubim te. Odpravili smo se v igralnico, kjer smo izdelali vizitke na temo Velika noč s servietno tehniko.

Cilj našega srečanja je bil, da otrok v igri in pesmi zazna Jezusovo veličino in se je veseli. Spoznajo, da je Jezus naš Kralj in ga na cvetno nedeljo pozdravljamo. Svojo oblast je najbolj dokazal s trpljenjem in z vstajenjem.