Ustanovitev župnije

Salezijanski duhovniki (Vinko Sraka, Franc Levstek, Ignac Lebar in kaplani: Anton Maučec, Gusti Horvat), ki so vodili župnijo Kapela, so v šestdesetih letih iskali možnosti, da bi otroke učili verouk v Radencih. Župnijska cerkev je bila za mnoge precej daleč, zato bi bil potreben tudi bogoslužni prostor. 1967 so dobili v najem zdraviliško kapelo, ki pa je kmalu postala premajhna za številne vernike, ki so prihajali k bogoslužju. Takratna oblast ni dovolila, da bi začeli graditi novo cerkev. Kapelski župnik Ignac Lebar je spoznal, da bo treba najprej ustanoviti župnijo. Škof Maksimiljan Držečnik je zato ustanovil 14. 2. 1977 župnijo sv. Cirila in Metoda, v katero so spadale poleg Radenec vasi: Rihtarovci, Turjanci, Boračeva in Šratovci. Leta 1979 (septembra) je postal prvi župnik salezijanski duhovnik Franc Levstek. 

Kmalu (leta 1980) je salezijanska skupnost kupila od Marice Novak hišo, ki je služila za župnišče, ki ga je ob slovesnosti svete birme blagoslovil škof dr. Vekoslav Grmič. Ob koncu leta je Krajevna skupnost sporočila, da ne nasprotujejo gradnji nove cerkve. Začele so se priprave. Avgusta 1981 je župnija dobila prvega kaplana Lojzeta Zupana. Župljani so začeli zbirati denarna sredstva, urejala se je dokumentacija, predvsem lokacijsko dovoljenje, ki so ga dobili leta  27. junija 1983. Arhitekt Blaž Slapšak je pripravil načrte za novo cerkev. Župnik pa je na razne načine zbiral sredstva. Škof dr. Franc Kramberger je priporočil pomurskim dekanijam, da namenijo eno nabirko za novo cerkev v Radencih. Prijateljsko so se povezali že v letu 1982 z župnijo Stuttgart-Rohr.