Velika noč pri svetopisemskih uricah

Radenci
07.04.2018

Jezus vstane od mrtvih in se prikaže Mariji Magdaleni

Po praznični Veliki noči, smo se zbrali zopet na svetopisemskih uricah. Tema uric je bila, Jezus vstane od mrtvih in se prikaže Mariji Magdaleni.  Zbrali smo se v krogu in si pripravili oltarček. Srečanje smo pričeli z molitvijo. Sledila je zgodba iz Svetega  pisma. Skupaj smo zgodbo obnovili. Otroci so dramatizirali Jezusovo vstajenje. Razdelili smo vloge za dramatizacijo. Ob poslušanju so zgodbo lepo dramatizirali. Za konec srečanja so se otroci sprostili na gugalnicah.

Cilj današnjega srečanja je, da se otrok seznani s svetopisemsko zgodbo in ob vživljanju v vloge doživi veselje Jezusovega vstajenja