Bralci Božje besede

Bralci

SEZNAM BRALCEV BERIL IN PROŠENJ – JANUAR 2019Bralci10. 01. 2019
DAN IN BESEDILO URA 1. BERILO 2. BERILO PROŠNJE
12. 1. 2019 18.00 MATEJA MARINIČ
HERMINA KUZMA
MATEJA MARINIČ
13.1.2019
JEZUSOV KRST
08.00 TATJANA ANTOLIČ CVETKA SREŠ
TATJANA ANTOLIČ
10.00
MIHAELA STOLNIK KETIŠ
DUŠAN HORVAT
KAJA RIHTARIČ
19. 1. 2019 18.00 LIDIJA KOS
MILENA ZVER VANESA ZVER
20. 1. 2019
DRUGA NEDELJA MED LETOM
08.00 ANKA MAJC
MANICA KARBA
ANKA MAJC
10.00 MIHELA JAKOPINA ZAMUDA
VLADIMIR RANTAŠA KATARINA RANTAŠA
15. 12. 2018 19.00 SONJA POROPAT
LEA GOMBOC RINA GOMBOC
26. 1. 2019
TRETJA NEDELJA MED LETOM
08.00 SANDRA RUŽIČ
ANA LIPIČAR
SANDRA RUŽIČ
10.00 NATAŠA ROS
DOMINIK PETKO NEŽA ROS

BOŽJ BESEDA JE ŽIVA

Heb 4,12a

Spoštovani bralec, bralka Božje besede pri liturgiji!

Najprej zahvala vsem, ki vestno in odgovorno opravljate poslanstvo bralca Božje besede, ki se zamenjate ali sporočite, če kdaj ne morete brati.

Navodila bralcem Božje besede

  • bralec Božje besede se mora zavedati, da je to SVETA SLUŽBA, saj sam BOG po njem govori, bralec Bogu posodi svoja usta;
  • pri maši imamo dve mizi: mizo BOŽJE BESEDE (ambon) in mizo JEZUSOVE DARITVE (oltar);
  • bralec Božje besede se mora za branje vnaprej pripraviti, zato tudi dobi en teden pred branjem tekst beril na dom; Božjo besedo mora predelati, »prežvečiti«, da nagovori in prevzame najprej njega in potem to božje sporočilo posreduje drugim;
  • knjiga Božje besede naj bo pred mašo na ambonu;
  • pred oltarjem se samo priklonimo (brez pokleka);
  • ne beremo naslova berila ampak samo: Berilo iz pisma…
  • na koncu berila: TO JE BOŽJA BESEDA ali POSLUŠALI SMO BOŽJO BESEDO in ne!!!! »To je bila Božja beseda«;
  • prostor za bralca: na desni strani v bližini ambona; naj čaka pri ambonu in pride s čim manj »hrupa«, ne da ga cela cerkev čaka in gleda njegov »sprehod« do ambona.
  • bralec lahko bere: 1. in 2. berilo, prošnje, uvod v mašo, uvod v očenaš in uvod v pozdrav miru.