Verska znamenja

Turjanci

Rihtarovci

Boračeva

Kapelica je bila zgrajena 1874 v neoklasicističnem slogu.

Cerkev sv. Ane v zdraviliškem parku

Kapelica sv. Ane v Radenskem parku je bila zgrajena leta 1895 z neogotsko prečno ladjo in fasadnim zvonikom. Postaviti jo je dala vdova Ana Henn ( zato tudi kapelica posvečena sveti Ani).

Leta 1896 je bila  prvič blagoslovljena (kapelico je blagoslovil kanonik Janez Križanič iz Maribora) V tem času v Radencih ni bilo cerkve razen te kapelice in tu so se odvijala vsa bogoslužja.

Leta 1973 so kapelici naredili prizidek za oltar, zakrstijo in grobnico. Kapelica sv. Ane je med vojno bila zaprta.

Leta 1976 so jo ponovno obnovili. Grobnica, ki je pod kapelico pripada družini Wilellsching, ki so dediči  družine Henn. Ta grobnica je leta 1973 bila preseljena iz kapelskega pokopališča v kapelico sv. Ane.
Kapelico pa krasi napis: NE NAM, GOSPOD, NE NAM TEMVEČ SVOJEMU IMENU PODELI SLAVO. TA HIŠA JE BILA POSVEČENA SV. ANI LETA 1895.

Kapela ob Kapelski cesti

Šratovci