Skupine

Verniki se vključujejo v župnijske skupine, ki jim pomagajo živeti svojo vero v vsakdanjem življenju. Razne skupine delujejo na različnih področjih. Župnija je skupnost občestev, kjer se uresničujejo tri razsežnosti: bogočastje (liturgija), oznanjevanje (martirija) in služenje potrebnim (diakonija).

Kristjan občuti v skupini, kaj je Cerkev, in najlažje prisluhne božji besedi, se versko oblikuje, po prijateljstvu v skupini doživi občestvo in bratstvo.

Skupine s pomočjo svojih dejavnosti na različne načine uresničujejo in dosegajo verske in druge vrednote.