Razpored čiščenja in krašenja cerkve

Seznam

čiščenje cerkve mesec marec 2019Čiščenje cerkve26. 02. 2019
DATUM SKUPINA VODITELJ_ICA
2. marec 2019 NASELJE BLOKI
9. marec 2019 ŠRATOVCI
FRANC ŠADL
16. marec 2019
KAPELSKA CESTA
25. marec 2019 LJUTOMERSKA, RIHTAROVCI
 30. marec 2019
GUBČEVA CESTA
LEA GOMBOC

Misel

Najbolj splošni smisel čiščenja in krašenja je,
da prostor lepo pripravimo za bogoslužje
(mašo, pogreb, poroko, krst, križev pot…).
Cvetje naj ne odvrača pozornost od tistega, za kar smo ga sploh postavili; tisto, kar je postransko, bo zakrivalo to, kar je glavno. Okrasitev naj usmeri prisotnega vernika v dogajanje na oltarju in pomaga, da tisto, kar je glavno, pride čimbolj na dan, in da se odrazi tisto, kar pri bogoslužju slavimo.
Središče v cerkvi, na katerega mora okrasitev kazati, je daritveni oltar; nato ambon; nato tabernakelj; nato šele mogoče kip Marije ali svetnika, če je njegov praznik ali tak cerkveni čas.
Čiščenje in krašenje cerkve je lahko molitev in tvoje bogoslužje – saj to delaš Bogu v čast in za svojo župnijo!