Razpored čiščenja in krašenja cerkve

Seznam

čiščenje cerkve mesec junij 2020Čiščenje cerkve01. 06. 2020
DATUM SKUPINA VODITELJ / ICA
4. JULIJ ŠRATOVCI
11. JULIJ
KAPELSKA CESTA
18. JULIJ GUBČEVCA CESTA
25. JULIJ
VZHOD / ZAHOD

Misel

Najbolj splošni smisel čiščenja in krašenja je,
da prostor lepo pripravimo za bogoslužje
(mašo, pogreb, poroko, krst, križev pot…).
Cvetje naj ne odvrača pozornost od tistega, za kar smo ga sploh postavili; tisto, kar je postransko, bo zakrivalo to, kar je glavno. Okrasitev naj usmeri prisotnega vernika v dogajanje na oltarju in pomaga, da tisto, kar je glavno, pride čimbolj na dan, in da se odrazi tisto, kar pri bogoslužju slavimo.
Središče v cerkvi, na katerega mora okrasitev kazati, je daritveni oltar; nato ambon; nato tabernakelj; nato šele mogoče kip Marije ali svetnika, če je njegov praznik ali tak cerkveni čas.
Čiščenje in krašenje cerkve je lahko molitev in tvoje bogoslužje – saj to delaš Bogu v čast in za svojo župnijo!