Maše

Mašni nameni

15. nedelja med letomMašni nameni, Oznanila12. 07. 2020
NEDELJA
5. JULIJ 2020
14. NEDELJA MED LETOM
Sv. CIRIL IN METOD
8.00 Za žive in rajne župljane; Za + starše Ljudmilo in Alojza Hamler, obl.
10.00 Za + mamo Emo, obl. in očeta Karla Mencigar ter ves + rod
PONEDELJEK
6. julij 2020
Sv. Marija Goretti
19.00 Za + Dlouhy Karla (sestra Beba)
TOREK
7. julij 2020
Sv. Vilibald
19.00 Za + Terezijo Breznik (sosedje Sokler in Vajs)
SREDA
8. julij 2020
Sv. Gregor Grassi
19.00 Za + Frančiško Antonič, obl.
ČETRTEK
9. julij 2020
Sv. Hadrijan
19.00 Za + župnika Levstek Franca
PETEK
10. julij 2020
SV. Amalija
19.00 Za + Terezijo Adanič (sin Zvonko z družino)
SOBOTA
11. julij 2020
Sv. Benedikt
19.00 Za + Ivanko Serec, 30. dan
Bogu in Mariji v zahvalo
NEDELJA
12. JULIJ 2020
14. NEDELJA MED LETOM
Sv. Mohor in Fortunat
8.00 Za žive in rajne župljane
10.00 Za + Štefana in Anko Mataj ter + Haukove
Ponedeljek
13. julij 2020
Sv. Henrik
19.00 Za + mamo Cilko (družina Purnomo Štelcer)
Torek
14. julij 2020
Sv. Božidar
19.00 Za + Marijo Domajnko (bivše sodelavke)
Sreda
15. julij 2020
Sv. Vladimir
19.00 V čast Svetemu Duhu
Četrtek
16. julij 2020
Sv. Karmelska Mati Božja
18.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim
19.00 Za vse + Bajzekove
Petek
17. julij 2020
Sv. Aleš
19.00 Za + Marjeto Zamuda (Davorin Zamuda z družino)
Sobota
18. julij 2020
Sv. Friderik (Miroslav)
19.00 Za + Jerneja Bojneca, 2. obl.
NEDELJA
19. julij 2020
16. NEDELJA MED LETOM
8.00 Za žive in rajne župljane; Za + starše Hamler
10.00 Za + Antona Stranjšaka (skupina čistilk cerkve)

O sveti maši

Sveta maša je vrhunec naše vere. Bogu se zahvaljujemo in darujemo po Kristusu, v Kristusu in s Kristusom. Jezus sam živi med nami pod podobo kruha in vina. Kristjani imenujemo sveto mašo tudi: sveta evharistija, sveto Rešnje telo in kri, zakrament ljubezni, Jagnjetova gostija, lomljenje kruha, sveta večerja.

 

 

 


11. julij: Sv. Benedikt

Sv. Benedikt je začetnik benediktinskega reda in zavetnik Evrope. Rodil se je v plemiški družini leta 480 v Nursiji (danes Norcia). Ko se je vračal iz Rima, kjer je dokončal študij, se je pridružil skupini puščavnikov blizu Eufide. Začel je življenje v popolni osamitvi in tri leta preživel v hribih, potem pa v neki votlini blizu Subiaca. Hitro se je razvedelo o njegovem svetem življenju, tako da so se mu pridružili nekateri menihi. Leta 529 je skupaj s skupino menihov ustanovil opatijo v utrdbi Monte Cassino v Kampaniji, ki je danes znana po vsem svetu. Tja se je za nekaj časa umaknil tudi Totila, kralj Gotov. Pravilo ali Regulo sv. Benedikta lahko obnovimo z rekom ora et labora, kar pomeni moli in delaj. Sv. Benedikt je priporočal umsko ali ročno delo in molitev v samoti. Umrl je leta 547 in zapustil kulturi Evrope velike ideale in tudi pot do njihove uresničitve.