Maše

Mašni nameni

MAŠNI NAMENI JANUAR_1Mašni nameni10. 01. 2019
NEDELJA
13. januar

JEZUSOV KRST
8.00

 

10.00

Za žive in rajne župljane
Po namenu
Za + Slavico Bokan in stare starše
Za + starše Štiblar, brate in sestro iz Petanjec
PONEDELJEK
14. december

Sv. Oton

TOREK
15. januar

Sv. Pavel (puščavnik)
 

18.00

 

 

Za + Marijo Toplak ob roj. dnevu
Za + Bagoroš Slavka in rajne iz družine

SREDA
16. januar

Sv. Marcel
 

18.00

 

 

Za zdravje

ČETRTEK
17. januar

Sv. Anton (puščavnik)
 

18.00

 

 

Za + Vinka Budja ob roj. dnevu (p. n. žene)
Za + Recek Franca, obl. in ženo Ančko

PETEK
18. januar

Sv. Marjeta Ogrska
 

18.00

 

Za + Elizabeto Flegar (p. n. družine Steyer)

SOBOTA
19. januar

Sv. Suzana
 

18.00

 

V zahvalo za življenje
Za + Olgo Štiblar iz Petanjec

NEDELJA
20. januar

DRUGA NEDELJA MED LETOM
8.00

 

10.00

Za + starše Galun in za zdravje v družini;
Za + starše Žunič, brata in sestre ter ves + rod

Za + Jurija Ajleca (družina Ros)

O sveti maši

Sveta maša je vrhunec naše vere. Bogu se zahvaljujemo in darujemo po Kristusu, v Kristusu in s Kristusom. Jezus sam živi med nami pod podobo kruha in vina. Kristjani imenujemo sveto mašo tudi: sveta evharistija, sveto Rešnje telo in kri, zakrament ljubezni, Jagnjetova gostija, lomljenje kruha, sveta večerja.

 


18. januar. SV. MARJETA OGRSKA

Tik pred njenim rojstvom je Ogrsko hudo prizadel vpad divjih Mongolov. Kralj Bela IV. se je zaobljubil, da bo prihajajočega otroka popolnoma posvetil Bogu, če ga reši iz te nesreče. Njegova prošnja je bila uslišana, in ko se mu je ob koncu leta 1242 rodila Marjeta, jo je v 4. letu starosti že izročil v vzgojo dominikankam v Vesprimu. Z desetimi leti je prišla v samostan na Zajčjem otoku na Donavi blizu Budimpešte in tam tudi ostala vse do smrti. Kraljevska hči je neverjetno vzljubila uboštvo, pobožnost in skromnost. Po vzoru svetniške tete sv. Elizabete je rada stregla bolnim sestram. Svojo moč je črpala iz obhajila, na katerega se je pripravljala z bedenjem, postom in premišljevanjem Svetega pisma. Pogosti in hudi posti so Marjeto telesno izčrpali. Tako je na današnji dan leta 1270 umrla, stara komaj 28 let. V domovini so jo takoj po njeni smrti imeli za svetnico  in so jo močno častili. Pri nas je njeno čaščenje močno razširjeno v Prekmurju.