SVETA TROJICA

Sv. Pavel nas opozarja na to: „Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom,…