7. velikonočna nedelja

Evangelij govori o tem, da je Jezus svoje delo dokončal. Prišel je na cilj. Vedno znova pa je poudarjeno, da so z Jezusom vsi ljudje prišli na cilj, celo stvarstvo je z Jezusom doseglo svojo dovršitev. Takšna dovršitev je lahko uspela samo, ker je Jezus dobil od Boga oblast, da podari vsem ljudem življenje. Jezus je dobil oblast, da obdarja. Svojo življenjsko nalogo je tako izpolnil, da se je daroval, se posredoval, in v njem lahko ljudje vseh časov najdejo življenje. Življenje, ki ne pusti nobene želje neizpolnjene, ker je to življenje v izobilju.

Jezus pove v evangeliju nekaj o tem življenju v izobilju. Obstaja v tem, da bi tebe, edinega Boga spoznati in Jezusa Kristusa, ki si ga poslal. To je torej večno življenje: Boga in Jezusa spoznati, z Bogom biti čisto domač, zaupen, prijateljski. Jezus je videl svojo življenjsko nalogo v tem, da je ljudi seznanjal z Bogom. Pravi, da je to delo dokončal. Vse je  storil, kar pelje k temu, da se Bog in človek drug z drugim seznanita.

Včasih podvomimo, ali je to sporazumevanje med Bogom in človekom res tako dobro, da lahko govorimo o dokončanem delu. Velikokrat bi lahko rekli, da je Jezus svoje delo najbrž prezgodaj izpustil iz rok. Na nekaterih mestih bi že pričakovali malo več popolnosti, ko samo pomislimo, koliko je skupin, ki se o Bogu sploh ne morejo sporazumeti. Ali ko pomislimo na Cerkev, vidimo, da ni dovršeno delo. Cel kup je nedokončanega in nepopolnega.

Morda pa je dobro, če smo si na jasnem, kaj je Jezus imel za svoje delo. On pravi, da je ljudem hotel razodeti božje ime. On je besede, ki mu jih je Bog dal, dal ljudem. In ljudje so te besede sprejeli in so prišli do vere. Res so spoznali, da Bog hoče, da bi imeli življenje. Vse se torej začne s to besedo, ki prihaja od Boga in jo ljudje poslušajo. In ta beseda začne delovati, požene korenine, raste in se razvija.

In Jezus nadalje pravi: To je življenjska naloga, ki sem jo izpolnil. Besede, ki sem jih sprejel od Očeta, sem naprej povedal. In te besede so življenje, hočejo doseči vse, kar služi življenju. Da se to lahko v našem življenju zgodi vsak dan, nam je Jezus obljubil Duha, ki hoče v nas tako močno delovati, da bo prenovil obličje zemlje.

Morda vas zanima tudi