SVETA TROJICA

Sv. Pavel nas opozarja na to: „Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor…

7. velikonočna nedelja

Evangelij govori o tem, da je Jezus svoje delo dokončal. Prišel je na cilj. Vedno znova pa je poudarjeno, da so z Jezusom vsi ljudje prišli na cilj, celo stvarstvo je z Jezusom doseglo svojo dovršitev. Takšna dovršitev je lahko uspela samo,…

Šesta velikonočna nedelja

Kristus je pred koncem svojega zemeljskega življenja učencem obljubil Duha. Preden se je daroval kot žrtev, je učencem spregovoril o najbistvenejšem in najpopolnejšem daru, s katerim bo obdaril svoje učence, o daru, ki jim bo omogočil…

Peta velikonočna nedelja

Premišljujmo, kaj je bilo rečeno v drugem berilu, ki je odlomek Petrovega pisma. Med drugim govori o živih kamnih. Ali smo mi res živi kamni? V svoji skromnosti ali celo boječnosti se zdaj, prosim, ne izmikajte odgovoru. Raje zastavite…

Četrta velikonočna nedelja

Občutek, da je Bog pozabil na človeka, marsikoga navda z žalostjo in obupom. Za nemškega pesnika in dramatika Bertolda Brechta je bil tak občutek vzrok, da je napisal pesem "Veliki koral hvaležnosti", kjer poziva ljudi, naj bodo veseli, da…

Tretja velikonočna nedelja

V današnjem evangeliju smo brali poznan odlomek o dveh učencih na poti v Emavs, ki se srečata s Kristusom, a ga ne prepoznata. Evange­list ju predstavi med pogovorom o vsem tem, kar se je zgodilo tiste dni. Učenca se močno trudita, da bi…

Velika noč 2020

Doživljanje žena in apostolov na velikonočno jutro nam je tako blizu, da se kar zelo močno lahko v vživimo v njihova razmišljanja in občutja.

Peta postna nedelja

Vera nam daje moč, da pogumneje prenašamo to, česar ne moremo spremeniti, da razočaranja in skrbi mirno sprejmemo, ne da bi sploh kdaj izgubili upanje.

ČETRTA POSTNA NEDELJA

Umil si je oči, namazane z blatom, se vrnil k Jezusu - in je videl! Tako preprosto: prej ni videl, zdaj vidi. To je vse. Kakor pri drugih čudežih: prej ni bilo kruha, zdaj ga je za tisoče; prej ni mogel stopiti na noge, zdaj hodi; prej je…