Romanje na Madžarsko

V nedeljo, 23. junija 2019, smo poromali v Blatenski Kostel, do Blatnega jezera, Sombatela in Monoštra.

Dopoldanski del je bil v znamenju dežja in iskanja kave (in WC). V Blatenskem kostelu (Zalavar) smo se na kratko ustavili ob ostankih cerkve sv. Hadrijana iz časa, ko je živel na tem mestu knez Kocelj in sta bila tukaj tudi sv. brata Ciril in Metod (leta 866 / 867 in še pozneje škof Metod), ki sta tukaj delovala pastoralno in vodila izobraževanje bodočih oznanjevalcev.

Pri Blatnem jezeru smo si ogledali “madžarsko morje”; iskali, če je kje kaj odprtega in se kmalu praznik rok napotili naprej proti Sombatelu in upali, da bomo kmalu našli kavno “poživilo” in kraj, da se olajšamo.

V Sombatelu – v cerkvi sv. Kvirina smo obhajali sveto mašo, si ogledali cerkev in kripto, v kateri je pokopališče, ki je še v uporabi. Srečali smo bivšega salezijanskega gojenca Karčija, ki nas je v lepi slovenščini pozdravil-

Kosilo smo imeli v čardi. Po kosilu smo se zapeljali do cerkve svetega Martina, kjer bi se naj v bližini rodil sv. Martin in pozneje na tem mestu krstil svojo mater. Zadnja postaja v Sombotelu je bila stolnica, ki je posvečena Marijinemu obiskanju.

V tretji največji baročni cerkvi na Madžarskem smo v cerkvi prisluhnili gospe Marijani Sukič, ki nam je opisala značilnosti cerkve in kratko spregovorila tudi o Slovencih v Porabju. V hotelu lipa smo se odžejali in nato ogledali filmu o Porabju.

Morda vas zanima tudi