4. razred

DN 5 – (14.06.2021):

Odgovori na vprašanja:

Preberi: 4. razred 5

Odgovori na vprašanja:

 1. Kaj je rekel Jožef svojim bratom, ko se jim je predstavil?
 2. Kaj so bratje sporočili očetu?
 3. Kako je Jožef tolažil brate po Jakobovi smrti?
 4. Kdo je prinesel srečo v Jakobovo družino
 5. Čigav dar je dobrota srca?

Če želiš (ni nujno), lahko narediš tudi vaje iz delovnega zvezka: 4. razred DZ 5

 

DN 4 – (07.06.2021):

Odgovori na vprašanja:

Preberi: 4. razred 4

Odgovori na vprašanja:

 1. Kako je Jožef bratom povrnil hudobijo z dobroto?
 2. Kaj nas Bog poučuje po zgodbi o egiptovskem Jožefu?
 3. Kaj pravi Jezus o ljubezni do sovražnikov?
 4. Kako imenujemo dobra dela?
 5. Naštej nekatera dobra dela!

Če želiš (ni nujno), lahko narediš tudi vaje iz delovnega zvezka: 4. razred DZ 4

 

DN 3 – (31.05.2021):

Odgovori na vprašanja:

Preberi: 4. razred 3

Odgovori na vprašanja:

 1. Kaj so storili bratje z Jožefom?
 2. Kaj je govoril Rubenu notranji glas?
 3. Kaj pravi notranji glas vsakemu človeku?
 4. Kaj je vest?
 5. Kako se učim prav razumeti svojo vest?
 6. Komu sem odgovoren, ko ubogam glas vesti?

Če želiš (ni nujno), lahko narediš tudi vaje iz delovnega zvezka: 4. razred DZ 3

 

DN 2 – (24.05.2021):

Odgovori na vprašanja:

Preberi: Lekcija 2

Odgovori na vprašanja:

 1. Katero zapoved je Bog dal prvemu človeku?
 2. Zakaj je bil prvi človek popolnoma srečen?
 3. Kakšne so posledice prvega greha?
 4. Ali ima vsak človek posledice prvega greha?
 5. Kaj je osebni greh?
 6. Alo so vsi grehi enaki?
 7. Kdo je premagal greh?

Napiši ali nariši , kako popravimo škodo, narejeno z grehom.

Če želiš (ni nujno), lahko narediš tudi prepogljivko (stran 10): DZ 2

 

 

DN 1 – (17.05.2021):

Odgovori na vprašanja:

 1. Kdo je ustvaril nevidni in vidni svet?
 2. Po čigavi podobi je Bog ustvaril človeka?
 3. Kako še lahko drugo besedo imenujemo Boga, ker  je ustvaril svet?
 4. Napiši ali nariši, kdaj si bil v življenju najbolj srečen.
 5. Vsak dan zmoli molitev Tebe ljubim, Stvarnik moj (lahko si pomagaš tudi z molitevenikom).