9. razred

DN 4 – (11.06.2021)

Preberi: 9. razred 4

Odgovori:

 1. Koliko sinov je imel Jakob in kateri je bil najbolj znan?
 2. Jožef je v mladosti svoje brate tudi izzival. Napiši s katerim dejanjem je najbolj izzival (“jezil”) svoje brate?
 3. Katero lastnost si je Jožef najbolj pridobil s pogovorm s svojim očetom?
 4. Kako je Jožef cenil in spoštoval ljudi v tujini?
 5. Katero lastnost pri Jožefu najbolj ceniš?
 6. Vsak dan zmoli Oče naš za svoje starše, brate in sestre.

 

DN 3 – (04.06.2021)

Preberi: 9. razred 3

Odgovori:

 1. Koliko let je moral služiti Jakob, da je lahko dobil ženo Rahelo?
 2. Kakšen obra ti lahko nekdo pokaže, če se ti truidš biti prijazen in si pripravljen pomagati?
 3. Pomisli s kakšnim obrazom ti gredaš na svoje starše, brate in sestre, učitelje, duhovnika, zdravnika… Kratko zapiši.
 4. Kaj se je Jakob naučil, ko je služil Labanu štrinajst let? Kateri spor je potem še lahko rešil?
 5. Kako si Jakob pridobi nov življenski prostor?

 

DN 2 – (28.05.2021)

Preberi: 9. razred – 2

Odgovori:

 1. Kam sta šla Abraham in Izak in kaj naj bi tam naredila?
 2. Kateri je po trojem mnenju bil najtežji trenutek za Abrahama in kateri za Izaka? Razloži zakaj.
 3. Čemu bi lahko primerjali dramatičen dogodek Abrahamovega darovanja sina Izaka?
 4. Kako je Abrahamu pomagala vera v Boga?
 5. Kako lahko tebi pomaga vera v Boga v tvojem življenju.

 

DN 1 – (21.05.2021)

Preberi zgodbo o egiptovskem Jožefu (1 Mz 37;39-46): https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Mz+37%3B39-46&id13=1&pos=1&set=2&l=sl

Odgovori:

 1. Kako je bil Jožef pošten (poišči en primer)?
 2. Kako je bil Jožef delaven?
 3. Ali je bil Jožef pravičen?
 4. Kako je bil Jožef solidaren?