5. razred

DN 5 – (15.6.2021):

Preberi: 5. razred 5

Naloga: 5. razred DZ 5

Če nimaš tiskalnika, odgovore napiši na papir.

 

DN 4 – (8.6.2021):

Preberi: 5. razred 4

Naloga: 5. razred DZ 4

Če nimaš tiskalnika, odgovore napiši na papir.

 

DN 3 – (1.6.2021):

Preberi: 5. razred – 3

Naloga: 5. razred – DZ 3

Če nimaš tiskalnika, odgovore napiši na papir.

 

DN 2 – (25.05.2021):

Preberi: 5. razred – 2

Naloga: 5. razred – DZ 2

Če nimaš tiskalnika, odgovore napiši na papir.

 

DN 1 – (18.05.2021):

Preberi: 5. razred – 1

Odgovori na vprašanja:

  1. Kaj so znamenja?
  2. Katera znamenja poznamo (naštej tri vrste)?
  3. Napiši eno naravno znamenje, eno dogovorjeno in eno posebno.
  4. Nariši kakšno znamenje, s katerim se ljudje sporazumevamo.
  5. Vsak dan zmoli molitev Moj Bog, žal mi je (kesanje – lahko si pomagaš z molitvenikom).