6. razred

DN 5 – (16.6.2021):

Preberi: 6. razred 5

Naloge (delovni zvezek): 6. razred DZ 5

Če nimaš tiskalnika, napiši odgovore na navaden papir.

 

DN 4 – (9.6.2021):

Preberi: 6. razred 4

Naloge (delovni zvezek): 6. razred DZ 4

Če nimaš tiskalnika, napiši odgovore na navaden papir.

 

DN 3 – (2.6.2021):

Preberi: 6. razred 3

Naloge (delovni zvezek): 6. razred DZ 3

Če nimaš tiskalnika, napiši odgovore na navaden papir.

 

DN 2 – (26.05.2021):

Preberi: 6. razred – 2

Odgovori na vprašanja:

 1. Kako Bog opogumlja Abrama?
 2. Kaj Bog Abramu obljublja?
 3. Zakaj Bog Abramu izpolni obljubo?
 4. Kaj Bog sklene z Abramom?
 5. Kaj vsebuje zaveza z Abramom?
 6. Zakaj Bog Abramu spremeni ime?
 7. Ali Bog tudi s teboj sklepa zavezo?
 8. Kaj Bog pričakuje v zavezi od nas?
 9. Kaj ti pomeni obljuba: Bog me varuje?

 

 

DN 1 – (19.05.2021):

Preberi: 6. razred – 1

Odgovori na vprašanja:

 1. Kdo je bil Abram (Abraham)?
 2. Kaj mu je Bog naročil?
 3. Kaj jeb Bog obljubil Abrahamu?
 4. Koga je Abraham vzel s seboj na pot?
 5. Kako je Abraham v Kanaanu Bogu izkazoval svoje zaupanje?
 6. Zakaj je Abraham vzor vernika?
 7. Kam Bog kliče tudi nas?
 8. Kdo nas sprelja na poti v obljubljeno deželo?
 9. Vsak dan zmoli molitev Moj Bog, žal mi je (kesanje – lahko si pomagaš z molitvenikom).