Župnijski pastoralni svet

»Če se zdi krajevnemu škofu po posvetovanju z duhovniškim svetom primerno, naj se v vsaki župniji ustanovi pastoralni svet, ki mu predseduje župnik in v katerem verniki skupaj s tistimi, ki imajo v župniji delež pri pastoralni skrbi po svoji službi, pomagajo pri pospeševanju pastoralne dejavnosti. Pastoralni svet ima le posvetovalen glas in se ravna po določbah, ki jih izda krajevni škof« (Zakonik cerkvenega prava, kan. 536 par. 1, 2)

Za obdobje 2015-2020 so bili izvoljeni člani Župnijskega pastoralnega sveta župnije Radenci po naseljih:

Radenci:
Boračeva:
Rihtarovci:
Šratovci:
Turjanci:

Naloge Župnijskega pastoralnega sveta

a) z župnikom načrtuje pastoralno delo v župniji
b) postavlja cilje, ki naj bi jih župnija v določenem času dosegla;
c) pomaga poiskati odgovore na določene probleme in
d) išče nove poti, kako učinkoviteje oznanjati evangelij
– tudi tistim, ki niso dejavni v župniji oziroma so samo občasno