Skupina bralcev

BOŽJA BESEDA JE ŽIVA«

(Heb 4, 12a)

Spoštovani bralec, bralka Božje besede pri liturgiji!

Najprej zahvala vsem, ki vestno in odgovorno opravljate poslanstvo bralca Božje besede, ki se zamenjate ali sporočite, če kdaj ne morete brati.

Navodila bralcem Božje besede:

bralec Božje besede se mora zavedati, da je to SVETA SLUŽBA, saj sam BOG po njem govori, bralec Bogu posodi svoja usta;
pri maši imamo dve mizi: mizo BOŽJE BESEDE (ambon) in mizo JEZUSOVE DARITVE (oltar);
bralec Božje besede se mora za branje vnaprej pripraviti, zato tudi dobi en teden pred branjem tekst beril na dom; Božjo besedo mora predelati, »prežvečiti«, da nagovori in prevzame najprej njega in potem to božje sporočilo posreduje drugim;
knjiga Božje besede naj bo pred mašo na ambonu;
pred oltarjem se samo priklonimo (brez pokleka);
ne beremo naslova berila ampak samo: Berilo iz pisma…
na koncu berila: TO JE BOŽJA BESEDA ali POSLUŠALI SMO BOŽJO BESEDO in ne!!!! »To je bila Božja beseda«;
prostor za bralca: na desni strani v bližini ambona; naj čaka pri ambonu in pride s čim manj »hrupa«, ne da ga cela cerkev čaka in gleda njegov »sprehod« do ambona.
bralec lahko bere: 1. in 2. berilo, prošnje, uvod v mašo, uvod v očenaš in uvod v pozdrav miru;