Župnijska Karitas

Župnijska Karitas v Radencih je že leta vključena v življenje občestva in kraja

Novi odbor Karitas se je oblikoval ob volitvah v Župnijski pastoralni svet leta 2010 in je skupaj z Gospodarskim svetom vključen vanj, tako da je omogočeno usklajeno delovanje in medsebojna pomoč vseh. Sestanki so namreč skupni in prav tako tudi načrtovanje. Vendar pa vemo, da naše delovanje ne more biti vedno v okviru načrtovanega, na probleme oziroma potrebe po pomoči se moramo odzivati sproti.

Sodelavke Karitas pa so dejavne kar na številnih področjih. Novi krizni časi so prinesli večjo revščino in velikokrat je treba deliti prehrambene pakete, ki jih dobimo od EU, če je potrebno, pa hrano odpeljemo uporabnikom tudi na dom.

Vsakokrat sodelujemo tudi pri večjih in pomembnejših dogodkih v župniji. V času pred Veliko nočjo se skupno udeležujemo pobožnosti križevega pota, vsak četrtek pa pri molitvah za družine in duhovne poklice pred Najsvetejšim , ob dnevu bolniškega maziljenja pripravimo pogostitev za bolne in ostarele v prostorih SMC. Prav posebno pa smo vsi dejavni ob prazniku naših zavetnikov, svetih bratov Cirila in Metoda v začetku julija, ki ga praznujemo z zunanjo slovesnostjo in pogostitvijo po nedeljski sveti maši, prav tako pa pomagamo vsako leto pri prazniku zakoncev jubilantov.

Naše prostovoljke že od začetka sodelujejo z Domom starejših občanov v Radencih, kjer obiskujejo varovance. Udeležujejo se tudi svete maše, ki jo vsak prvi petek v Dosorju daruje domači župnik Janko Ivančič. Na zahvalno nedeljo pa so prostovoljci prvič organizirano pripeljali k sveti maši varovance v vozičkih, vse, ki so si to želeli. Odzovemo se vedno, ko nas pokličejo, obiskujemo pa tudi nemočne in ostarele po njihovih domovih.

Prav tako pomagamo v cerkvi pri miklavževanju za otroke s pripravljanjem in zavijanjem daril.

Zasledujemo tudi razpise sredstev za humanitarna društva in se prijavljamo nanje, sodelujemo tudi z Rdečim križem in drugimi društvi. Skrbimo tudi za izobraževanje na karitativnem področju in se udeležujemo duhovnih vaj za naše sodelavce v Marijanišču v Veržeju.

Tako je naše delo videti vedno enako, pa kljub temu vedno novo, saj se njegov obseg spreminja iz leta v leto, posebno v kriznih časih, ko pomoč, duhovno, prijateljsko, materialno potrebuje vedno več ljudi – družin, kjer so starši izgubili delo, pa bolnih, osamljenih, ostarelih in veseli smo, če lahko pomagamo vsaj malo.

Pripravila: Bea Baboš Logar